Een boek ontwerpen dat het onderwerp uitdraagt?

Boek Tutti Fratelli

Het boek Tutti Fratelli vertelt de gruwelijke verhalen van internationale oorlogsmisdadigers: zaken die de Dienst Nationale Recherche van het Korps Landelijke Politiediensten onderzocht. Situatie beschrijvingen. Historisch perspectief. Getuigenverklaringen. Rapporten. Beelden. Via het boek, verhalen, beelden en vormgeving wordt de lezer ooggetuige van gruweldaden in oorlogssituaties.  

De heftigheid van de verhalen en de duidelijke overschrijding van humanitaire grenzen zijn vertaald in het gebruik zwart en wit als leidende keuren. Groot gezette letters in een neutraal lettertype drukken je met je neus op de feiten. Afwisselend verzwaren of verlichten de gekozen beelden de verhalen.